OZON TERAPİ

OZON DOĞADA YAŞAM İÇİN VAZGEÇİLMEZLERDENDİR
Sağlıklı bir yaşam ve KOMPLEMENTERAL-Destek Tedavide yüzyıla damgasını vurmaktadır.Yan etkileri bulunmayan ve hiçbir atık bırakmadan uygulanma özelliğine sahipolan OZON-OKSİJEN-UVBİ tedavisi güvenli profili ile giderek artan sıklıkta ve çok geniş endikasyon spektrumunda kullanılmaktadır.UVBİ bütün bakteri,virüs ve mantarların yol açtığı enfeksiyonlar dahil tedavide tek başına kullanılabildiği gibi OZON – OKSİJEN tedavi sistemleri ile birlikte de kullanılır ve sinerjik etkisi sayesinde kişinin doğal direncini aktive ederek tedavi sürecini daha iyi kontrol eder,biyolojik ve fizyolojik direnci güçlendirir.
 
MEDİKAL OZON TEDAVİSİNDE
1. Anti enfektif ( antibakteriyal , antiviral , antifungal )
2. Bağışıklık sistemi güçlendiricisi ve modülatörü
3. Hücre oksijenasyonunu artırıcı
 
Temel etkilerinden yararlanılmaktadır.
 
OZON NEDİR?

Ozon üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşiktir (O3). İki atomlu normal atmosferik oksijenin (O2) çok yüksek enerji taşıyan bir şeklidir. Böylece bu iki çeşit molekülün yapıları birbirinden aşağıdaki gibi farklıdır: O3 oda sıcaklığında renksiz, karakteristik kokusu olan bir gazdır. (fırtınalı havalardan sonra, yüksek yerlerde veya deniz kıyısında hissedilir). İsmi Yunanca "koklamak" manasına gelen ozein’den gelir.
 
OZON’ UN TIBBİ ÖZELLİKLERİ
1. Ozon immun sistemin güçlü bir regülatörüdür. Oto-immun hastalıklarda olduğu gibi immun sistemin aşırı çalıştığı durumlarda ozon immun sistemi baskılar. Tersine, kanser ve kronik enfeksiyonlarda olduğu gibi immun sistemin az çalıştığı durumlarda ise ozon immun sistemi stimule eder. Ozonun bu eşsiz özelliği, beyaz kan hücre duvarına etki ile sitokin denilen bağışıklık ile ilgili haberci moleküller üretimini arttırarak sağlar. Gama interferon, interleukin2, kolon stimule edici faktör ve TNF alfa sitokin örneklerinden bazılarıdır.
2. Ozon difosfogliserat (DFG) enzimini aktive ederek hücrenin oksijen tutulumunu arttırır. DFG enzimi hemoglobin molekülünden oksijen salınımını sağlayarak oksijenin hücre içine girmesini sağlar. Yeterli miktarda DFG olmadığında hücrelerimiz oksijenden yoksun kalır. Bu diyabetik hastaların ortak sorunudur.  
3. Ozon dolaşımı düzenler. Sıvı olarak kanın akım karakteristiğini arttırarak bu etkiyi oluşturur. Bu özellik sayesinde daha fazla oksijen taşıyan hemoglobinin ince kapiller damarlara ulaşarak hücrelerin ihtiyaç duyduğu oksijeni almasını sağlar. Kronik inflamatuar hastalıkların birçoğunda dolaşım bozukluğu vardır.
4. Ozon en güçlü antioksidandır. Kronik hastalığı olan birçok hastada bozulmuş bir antioksidan savunma gözlenmektedir (Tip II diyabet, romatizmal hastalıklar).
5. Ozon güçlü bir mitokondrial uyarıcıdır. Diyabetten kalp hastalığı ve şeker hastalığına kadar bütün dejeneratif ve kronik inflamatuar hastalıklarda hastalıkların temelinde azalmış mitokondriyal enerji üretimi mevcuttur. Ozon sıklıkla bu problemi düzeltir.
     
Bu özellikleri ile OZON, önemli bir TAMAMLAYICI TIP yöntemidir,
 
Bilinen hiçbir yan etkisi olmayan medikal ozon tedavisi kurallara uygun olarak kullanıldığı taktirde tamamen güvenli, etkili ve ekonomik bir yöntemdir.
 
OZON TERAPİ NEDİR?
Tedavi amaçlı Ozon
Medikal ozon daima saf ozon ve saf oksijenin karışımı şeklinde kullanılır. Uygulamaya bağlı olarak ozon konsantrasyonu 1 ve 100 µg/ml (0.05 – 5 %O3) arasında değişir. Ozon terapist, ozon terapi konusunda eğitimli bir doktor, hastanın durumu ve tıbbi endikasyona göre hastanın alacağı komple dozu belirler.

Özellikleri ve etkisi
Medikal ozonun iyi bilinen bactericidal (bakteri öldürücü), fungicidal (mantar öldürücü) and virostatic (virüs çoğalmasını önleyici) özelliği sebebiyle, enfekte olmuş yaraların dezenfeksiyonunda ve ayrıca bakteri ve virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır.
Kan dolaşımını arttırma yeteneği, dolaşımla ilgili bozuklukların tedavisinde kullanılır, ve organik fonksiyonların yeniden canlandırılmasında ozonu çok değerli kılar.
Düşük dozlarda kullanıldığında, vücudun direncini arttırır diğer bir deyişle ozon bağışıklık sistemini aktive eder.
Ozon sayesinde oluşan bu aktivasyona cevap olarak , vücudun bağışıklık hücreleri cytokin (interferons yada interleukins gibi önemli aracıları içeren) adı verilen özel habercileri (mesaj taşıyıcıları) üretir. Bunlar hastalıklara direnmek için uyarılan bütün bağışıklık sistemi boyunca zincirleme bir şekilde pozitif değişiklikler yaratarak diğer bağışıklık hücrelerini haberdar ederler. Bu da medikal ozonun, özellikle bağışıklık sisteminin zayıf olduğu veya bozuk olduğu hastalara uygulanmasında özellikle çok başarılı sonuçların alınmasına yol açar.
 
HANGİ HASTALIKLARDA OZON TEDAVİSİ UYGULANABİLİR :

    * Kanser tedavisinde bağışıklık sistemini güçlendirici ve tamamlayıcı tedavi
    * Ailesinde kanser öyküsü olan, kansere yatkın olduğu düşünülen kişiler
    * Dolaşım Bozuklukları ( diabet, sigara içimi, hiperkollesterolemi, cinsel fonsiyon bozukluları gibi)
    * Kozmetik olarak yaşlanmaya karşı koruyucu (anti-aging)
    * Kronik yorgunluk sendromu (yönetici hastalığı)
    * Kronik hastalıklar (romatoid artrit, dejeneratif artrit, Tip II diabet..)
    * Virüslerin sebep olduğu hastalıklar (hepatitler, uçuklar, zona)
    * Zor iyileşen infekte yaralar (bacaklardaki açık yaralar, yanıklar, yatak yaraları)
    * Colitis Ülseroza, Chron gibi inflamatuar barsak hastalıkları
    * Akne, sedef, dirençli mantar gibi cilt hastalıkları
    * Parkinson, migren ve multipl skleroz gibi bazı nörolojik hastalıklarda destek tedavi olarak
    * Göz hastalıkları (özellikle kuru tip makuler dejenerasyon)
    * Kronik akciğer hastalıkları (astım,kronik bronşit, KOAH..)
    * Otizm ile ilgilenen hekimlerin uygun gördüğü bazı otistik hastalar...

 
GENEL OLARAK HANGİ HASTALIKLARDA OZON TEDAVİSİ YAPILABİLİR
Ozon tedavisi ile birçok patolojik durum daha iyi hale gelir veya tamamen düzelir. Bu durum bir seri tıbbi araştırma ve tıbbi yayın ile kanıtlanmıştır. Kural olarak hastalıkların tedavisinde ozon diğer tedavilere ek olarak uygulanır, tamamlayıcı tedavi grubuna girer.

Tüm hastalar için, ozon tedavi ile ilgili en son yeniliklerin hızla öğrenilebilmesi için Avrupada pek çok terapist bir araya gelip ”Medical Society for Ozone Application in Prevention and Therapy”, birliğini oluşturmuşlar , bu grubun amacı doktorlar ve hastaların bu konu hakkındaki bilgilerini geliştirmek ve ilerletmektir.Bilgi alış verişi seneler içinde dahada hızlanmış ve gelişmiştir.

Medikal ozon kurallara uygun olarak uygulandığı taktirde tamamen güvenli, pratik, etkili ve ucuzdur.

Doğal olarak,diğer tıbbi tedavi yöntemlerinde de olduğu gibi % 100 garanti hiçbir zaman vaad edilemez, tedavi başarısı uygulanan duruma, hastalığın ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır ancak ozon tedavi ile hastanın genel durumunda iyileşme ve ağrılarında azalma mutlaka olmaktadır. Başarı hastanın ve hastalığın durumuna bağlı olduğu gibi uygulanan yönteme, konsantrasyona ve sıklığına bağlıdır.

Dolaşım bozuklukları
Arteriel dolaşım bozukluklarında diğer semptomların yanı sıra bacaklarda hissedilen soğukluk, kısa yürüyüşler sonrasında ayaklarda hissedilen ağrı alarm veren semptomlardır, bu durum ozon tedavi için 40 yıldır çok önemli endikasyon oluşturur. Ozon tedavinin dolaşım bozukluklarındaki başarısı yapılmış bir çok sayıda tıbbi çalışma ile kanıtlanmıştır.Ozon klasik tedaviye ek olarak veya tamamlayıcı olarak kombine kullanılabilmektedir

Anti-aging ( geriye yaşlanma ) ve yeniden canlanma
İş hayatındaki stres, yoğun çalışma temposu ,zihinsel ve bedensel yorgunluk ozon (O3) tedavisine çok iyi yanıt verir.Ozonun kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin metabolizma akivasyonu ile genel iyilik hali ile kişiler kendilerini yenilenmiş hissetmektedirler. Profesyonel sporcular ve kadınlar bu tedaviden oldukça faydalanmaktadırlar. Ozon fiziksel dayanıklılığı arttırmaktadır.

Yaşlı kişilerde önlem ve tedavi
Yaşlı kişiler ozon tedavisine oldukça iyi yanıt verirler.Bütün klinik avantajlarının yanı sıra oksijenin dokular tarafından daha iyi kullanımını sağlar, bağışıklık sistemini harekete geçirir,ve vücudun kendi antioksidanlarını ve serbest radikallere karşı savaşan hücreleri harekete geçirir. Bunun ötesinde beyindeki dolaşım bozukluklarında olumlu etkileri mevcuttur (bu durumlarda fiziksel performansda azalma yürüme güçlüğü ve baş dönmesi hissedilir. Bunlara ek olarak tamamlayıcı tedavinin yanısıra ozon tedavi yaşam kalitesini arttırmak için kullanılmaktadır.

Göz hastalıklarında ozon tedavi
Yaşa bağlı dolaşım bozuklukları atrofik ve dejeneratif değişikliklerle gözü de etkilemektedir.Örneğin senil makuler dejenerasyonretina merkezinde meydana gelmektedir- vizüel fokusun en keskin oluğu noktadır.Bundan dolayı oluşan sekeler optik sinir atrofisine kadar giden çeşitli derecelerde etkili olmaktadır. Yapılan klinik çalışmalarda (Siena Üniversitesinde )ozon otohemotransfüzyon sonrası 6-8 ay içerisinde vizyonda iyileşmeler kaydedilmiştir.Tedavinin devam ettirilmesi halinde vizüel performansta artış gözlenmiş veya daha kötüye gidiş durdurulmakta olduğu saptanmış.

Kanser
Kanser hastalarında ozon tedavisi tamamlayıcı tedavi olarak oldukça başarılıdır. Burada ozonu immun sistem (bağışıklık sistemi) aktivasyonunda kullanmaktayız -düşük dozlarla. İmmun hücreler – örneğin lenfositler, yardımcı ve baskılayıcı hücreler, lenfositler ve natural killer hücreler (katil hücreler) - cytokin denilen interferonu da içeren haberci proteinleri üretmek için ozonun başlattığı biyolojik reaksiyonlar yoluyla aktif hale getirilir. Aslında, ozon vücudun kendi interferon ve interlökinlerini artan miktarlarda üretmesini sağlar. Ozonlanmış kanın hastaya verilmesiyle, pozitif olarak artan bir immün reaksiyonu başlatılır, bu aynı zamanda vücudun genel direncinin ve zindeliğinin artmasına katkıda bulunur.

Cilt mantarları ve enfekte cilt lezyonları
Ozonun mantar ve bakterileri yok edici özelliği, 100 yıl boyunca içme suyunun arıtılmasında başarılı bir şekilde kullanıldı. Bu özellikleri, inatçı deri humusları ve mantarlarla savaşmakta tıbbi ozonu çok etkili bir tedavi ajanı yapar, özellikle bakteriyel enfeksiyonlu ayaklar, gövdedeki mantar enfeksiyonları, mukozaların fungal / mycotic enfeksiyonları.

Enfekte yaralar
Enfeksiyonlu yaraların lokal tedavisi, mesela açık yatak yaraları (decubitus ülserler), alt bacağın ülserleri (Ulcus cruris), şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları ve kangren, tıbbi ozonun klasik uygulama alanlarına ait olan proseslerdir. Burada biz öncelikle, mikropsuz ve temiz yaralar elde etmek için ozonun dezenfektan özelliğinden, diğer deyişle bakterisid ve fungisid etkisinden yararlanırız. Yaranın temizlenmesinden itibaren, düşük dozda ozon uygulayarak iyileşme süreci hızlandırılır.

Bağırsak Hastalıkları: proktitis ve kolit
Enflamasyonlu bağırsak hastalıklarında özellikle erken dönemde rektal Ozon gazı üflenmesi şeklinde yapılan lokal uygulamanın çok yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Birçok durumda arka arkaya 10 seans ozon uygulanması yeterli olur. 248 hasta üzerinde yapılan proktitis klinik çalışmasında sadece hastaların %10’unda birkaç 10 seanslık uygulama gerekmiştir.

Virüslerden kaynaklanan hastalıklar
Herpes simplex (facial herpes), herpes zoster (shingles)
Uçuğun her iki tipi, virüsler tarafından oluşur. dudakların uçuğu (Herpes Labialis), sık sık tekrar eden ve nahoş bir hastalıktır, çok başarılı bir şekilde diğer tıbbi metotlarla ozonun kombinasyonu şeklinde tedavi edilir.
Herpes zoster veya padavralara, ozonla tamamlayıcı uygulama faydalıdır, ozonlu su kompresleri ve ozonlu kan transfüzyonu şeklinde iki farklı yoldan tedavi edilebilir.

Karaciğer enflamasyonu (Hepatit A, B, C)
Karaciğerin enflamasyonu, tıbbi ozon için klasik tedaviler arasında sayılır. Hepatit A (HVA = hepatitis virus A) diğerlerine göre problemsiz ve tamamen iyileşebilirken, virüsün diğer şekli, hepatit B (HVB = hepatitis virus B), sıklıkla kronik bir şekilde seyreder. Burada klasik tıbbi tedavi metodlarına ilave olarak, ozonlu kan transfüzyonu ya da rektal yolla ozon/oksijen gazının kontrollü bir şekilde verilmesi ile başarılı sonuçlar alınmıştır. Aynı yöntemler ayrıca kuluçka süresi yıllar süren ve kronikleşene kadar bir karaciğer hastalığı olarak teşhis edilemeyen hepatit C hastalığına da uygulanır.

Enflamasyonlu ve dejeneratif eklem hastalıkları
Enflamasyonlu eklem hastalıklarını üç evreye ayırdığımızda, özellikle evre 1 ve 2, bir başka deyişle ağır kemik deformasyonlarının olmadığı durumlar, medikal ozon uygulamalarına cevap verir. Gonartroz (diz eklemi enflamasyonu) ya da diz ve omuz eklemlerindeki aktif arthritic form tedaviye cevap veren sınıfa dahildir. Standart tıbbi metodlara- spesifik egsersiz terapileri - ilave olarak bu gibi durumlarda intraartiküler ozon enjeksiyonu başarıyla uygulanır. Bağışıklık sistemini güçlendirme ve kıkırdak metabolizmasını aktive etme özelliklerine ek olarak burada ozonun tamamıyla antienflamatuar özelliğinden faydalanıyoruz.

Artritik/Romatizmal Durumlar - Kronik poliartritler
Artritik/romatizmal durumlar iskelet veya kas sistemiyle ilgili pek çok ağrılı, fonksiyon kısıtlılığı da yapabilen hastalığı kapsamaktadır. Genel olarak medikal ozon uygulaması fizik tedavi ile beraber kombine olarak tamamlayıcı amaçla kullanılmaktadır. Romatoid artrit ( kronik poli artrit ) de yapılan çalışmalarda akut olmayan durumlarda ozon majör otohemoterapi tamamlayıcı olarak başarılıdır. Burada kullandığımız etkisi anti enflamatuar etkidir.


Anasayfa   |   Hakkımda   |   Basında Biz   |   Yorumlarım   |   Şifa Reçeteleri   |   Seçtiklerim   |   Hayata Bakış   |   Galeri   |   İletişim
Bursa Akupunktur Bursa Bursa Ozon